Skip to main content
Menu

Nuacht TG4

 • Cruinniú ag an Taoiseach le Theresa May i Salzburg ar maidin
  20 MEÁN FÓMHAR 2018 : 08:58

  Cruinniú ag an Taoiseach le Theresa May i Salzburg

  Bhí cruinniú 40 nóiméad ag an Taoiseach Leo Varadkar le Príomh-Aire na Breataine Theresa May i Salzburg san Ostair ar maidin, áit a bhfuil cruinniú neamhfhoirmiúil de cheannairí an Aontais Eorpaigh ar bun.

 • Órán Mór, Co na Gaillimhe, le linn na stoirme
  20 MEÁN FÓMHAR 2018 : 10:04

  39,000 teach, ionad gnó agus feirme fós gan aon chumhacht

  Thug Bord Soláthair an Leictreachais le fios go bhfuil 39,000 teach, ionad gnó agus feirme fós gan aon chumhacht aibhléise tar éis na stoirme arú aréir agus inné.

 • Léaráid ó Leabhar Cheanannais
  20 MEÁN FÓMHAR 2018 : 10:10

  Cúrsa nua ar líne faoi Leabhar Cheanannais

  Tá cúrsa nua saor in aisce ar líne á chur ar fáil ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath a ligfeas do dhaoine ar fud an domhain foghlaim faoi Leabhar Cheanannais. Tá an leabhar ar cheann de na lámhscríbhinní Meánaoise is iomráití ar domhan.

 • Bean maraithe tar éis do charbhán a bheith séidte chun siúil
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:22

  Beirt maraithe de bharr na stoirme

  Maraíodh bean sna caogaidí nuair a séideadh carbhán chun siúil in aice an Chlocháin i gCo na Gaillimhe le linn na stoirme. Thit an carbhán le fána aille ar ar an gCladach Dubh ó thuaidh den Chlochán.

 • I dTeach Cúirte Leitir Ceanainn a bhí an éisteacht de Chúirt Dúiche an Fhál Charraigh
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 13:11

  Cás cúirte curtha siar mar gheall ar cheist na Gaeilge

  I gCúirt Dúiche an Fhál Charraigh, Co Dhún na nGall, cuireadh siar go dtí an athbhliain cás a bhaineann le tiomáint faoi thionchar an óil in éadan an Athar Denis Quinn, 57 bliain, a bhfuil seoladh aige ag Teach an Pharóiste ar an bhFál Carrach.

 • Slógadh i mBaile Átha Cliath faoi choinníollacha oibre Óglaigh na hÉireann
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 14:54

  Slógadh faoi choinníollacha oibre Óglaigh na hÉireann

  Bhí paráid ag teaghlaigh saighdiúirí agus ag iarshaighdiúirí i mBaile Átha Cliath inniu chun aird a tharraingt ar ar an bpá íseal agus ar na droch-choinníollacha oibre a deir siad atá in Óglaigh na hÉireann.

 • 4,000 leanbh ag fanacht le measúnú foghlama
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:06

  4,000 leanbh ag fanacht le measúnú foghlama

  Tá beagnach 4,000 páiste a bhfuil míchumas orthu nó a cheaptar deacracht foghlama a bheith acu ag fanacht i bhfad níos faide ná mar ba cheart dóibh go ndéanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte measúnú orthu.

 • Na teileafóin a thóg na Gardaí inniu
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:13

  Fear a gabhadh faoi mhangaireacht drugaí scaoilte saor

  Tá an fear 24 bliain d'aois a ghabh na Gardaí atá i mbun fiosruithe faoi bhuíon coirpeach Kinahan scaoilte saor acu anois gan aon chúis a bheith curtha ina leith.

 • Foláireamh faoi stailc tugtha ag altraí
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:20

  Foláireamh faoi stailc tugtha ag altraí

  Tá foláireamh tugtha ag Cumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach go bhféadfaidís dul ar stailc mura ndéantar aon cheo le réiteach a fháil ar an nganntanas foirne sna hospidéil agus go mbeadh ardú pá ina chuid de seo.

 • Stáisiún Gardaí Bridewell
  19 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:38

  Cáipéisí airgeadais, teileafóin agus drugaí tógtha ag Gardaí

  Ghabh na Gardaí atá i mbun fiosruithe faoi bhuíon coirpeach Kinahan fear 24 bliain d'aois i mBaile Átha Cliath ar maidin agus chuardaigh siad seacht dteach sa chuid thuaidh agus sa chuid theas de lár na cathrach.

 • An Bille Sláinte Poiblí le plé sa Dáil
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:00

  Imní ar FF go gcuirfeadh riachtanas Gaeilge moill ar bhille

  Níl sé i gceist níos mó ag Fianna Fáil leasú a mholadh ar an mBille Sláinte Poiblí a chinnteodh go mbeadh fógraí sláinte i mBéarla agus i nGaeilge araon ar dheochanna alcóil.

 • 18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:38

  Tuilleadh imní ar ealaíontóirí faoi Ghaillimh 2020

  Tá cor eile i scéal Ghaillimh 2020 an tseachtain seo agus litir seolta ar maidin ag grúpa ealaíontóirí agus léiritheoirí chuig príomhfheidhmeannaigh Chomhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe ag lorg cruinniú práinneach leo.

 • Marú mná i nDún Dealgan á fhiosrú ag Gardai
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 17:00

  Fear gafa faoi mharú mná i nDún Dealgan

  Tá sé dearbhaithe ag na Gardaí gur bhásaigh bean tar éis di a bheith sáite i nDún Dealgan i gCo Lú tráthnóna.

 • Taisí fir a maraíodh i gCogadh na Saoirse á gcuardach i gCiarraí
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 18:00

  Deireadh le cuardach taisí fir i gCiarraí

  Bhí tochailt ar bun i gCo Chiarraí inniu agus taisí fir a meastar a maraíodh le linn Chogadh na Saoirse á gcuardach.

 • 18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 17:07

  Tuarascáil faoi chuntais CLG i nGaillimh ina hábhar conspóide

  Tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil tuarascáil atá curtha i dtoll a chéile maidir le cuntais airgeadais Choiste Contae Chumann Lúthchleas Gael na Gaillimhe ina mórábhar conspóide i measc oifigigh shinsearacha ansin.

 • 18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:10

  Gan deireadh ar fad fós le seirbhísí poist Ghort an Choirce

  Bhí os cionn 60 duine i láthair ag cruinniú poiblí faoina bhfuil i ndán d'Oifig Phoist Ghort an Choirce, Co Dhún na nGall, in Óstán Loch Altan sa cheantar aréir.

 • 18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:44

  492 duine ag fanacht le leaba sna hospidéil inniu

  Léiríonn na figiúirí is deireanaí ó Chumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach go bhfuil 492 duine ag fanacht le leaba sna haonaid éigeandála agus sna bardaí in ospidéil na tíre inniu.

 • Peter McVerry ag tacú le hagóidí tithíochta i mBaile Átha Cliath
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:08

  Peter McVerry ag tacú le hagóidí tithíochta

  Dúirt an tAthair Peter McVerry a bhíonn ag obair ar son daoine gan dídean go dtacaíonn sé leis na hagoidí atá ar bun le roinnt laethanta inar thóg daoine seilbh ar fhoirgnimh áirithe i mBaile Átha Cliath nach bhfuil aon chónaí iontu.

 • Tús le Comórtas Treabhadóireachta ar an Screagán
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 11:32

  Tús le Comórtas Treabhadóireachta ar an Screagán

  Tá tús á chur inniu leis an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta atá ar bun ar an Screagán in aice le Tulach Mhór i gCo Uíbh Fhailí arís i mbliana.

 • Kathleen O'Toole, cathaoirleach an choimisiúin faoi phóilíneacht
  18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 14:38

  Póilíneacht phobail á moladh i dtuarascáil nua

  Tá sé molta ag an gcoimisiún a bunaíodh faoina bhfuil i ndán don phóilíneacht sa tír seo go mbeadh Gardaí le feiceáil níos minice i measc an phobail.

 • 18 MEÁN FÓMHAR 2018 : 08:47

  Cruinniú Rialtais roimh theacht le chéile na Dála

  Beidh cruinniú ag an Rialtas ar maidin sula dtiocfaidh an Dáil le chéile arís inniu i ndiaidh shaoire an tsamhraidh.

 • 'Deireadh le conspóid cheannaireacht an Lucht Oibre'-Howlin
  17 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:48

  'Deireadh le conspóid cheannaireacht an Lucht Oibre'-Howlin

  Tá ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre, Brendan Howlin sásta a dúirt sé, go bhfuil deireadh leis an gconspóid faoi cheannaireacht an pháirtí. 'Tá an páirtí uilig ar aon fhocal maidir le polasaithe' a dúirt sé.

 • Beannacht tugtha ag Co.Co. Chiarraí do Peter Casey
  17 MEÁN FÓMHAR 2018 : 16:11

  Beannacht tugtha ag Ciarraí agus an Clár do Peter Casey

  Tá Comhairle Contae Chiarraí agus an Chláir tar éis a mbeannacht a thabhairt don fhear gnó Peter Casey ina iarracht le bheith ina iarrthóir i dtoghchán na hUachtaránachta.Tá 2 chomhairle contae eile ag teastáil uaidh le go mbeidh ainmniúchán aige.

 • Saotharlann nua oscailte ag 'Gilead Sciences' i gCorcaigh
  17 MEÁN FÓMHAR 2018 : 17:59

  Saotharlann nua oscailte ag 'Gilead Sciences' i gCorcaigh

  Tá saotharlann nua, a chosain €9.5m, oscailte i gCorcaigh, ag an chomhlacht 'Gilead Sciences' a dhéanann an príomhchógas leighis chun HIV - a chosc.Tá 390 duine fostaithe aige i gCorcaigh.

 • Soláthraí: Nuacht RTÉ/TG4

Fógraíocht